Attester

  FSC - The Forest Stewardship Council A.C. (FSC) fremmer en miljøriktig, samfunnsnyttig og økonomisk levedyktig forvaltning av verdens skoger.

 

 

 

  ISO 14001 - retter seg mot ulike aspekter av forvaltning av miljøet. Det gir praktiske verktøy til bedrifter og organisasjoner som ønsker å bli bevisst på og få kontroll på sin miljøpåvirkning og konstant forbedre sine prestasjoner mht. miljøet.

 


 

  ISO 9001 - retter seg mot ulike aspekter av kvalitetsstyring. Standardene gir veiledning og verktøy til bedrifter og organisasjoner som ønsker å sikre at deres produkter og tjenester konsekvent møter kundenes krav, og at kvaliteten forbedres gjennomgående.Baldeka er en del av 

Svenheim-gruppen

Få vite mer

 

 

Våre kvalifikasjoner og arbeidskvalitet bekrefter: Få vite mer