Certifikat

  FSC - The Forest Stewardship Council A.C. (FSC) främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och socioekonomiskt livskraftig hantering av världens skogar.

 

 

 

  ISO 14001 - tar upp olika aspekter av miljöledning. Den tillhandahåller praktiska verktyg för företag och organisationer som strävar efter att identifiera och kontrollera dess miljöpåverkan och ständigt förbättra miljöprestandan.

 


 

  ISO 9001 - tar upp olika aspekter av kvalitetsstyrning. Standarderna ger vägledning och verktyg för företag och organisationer som vill försäkra sig om att deras produkter och tjänster konsekvent uppfyller kundens krav, och att kvaliteten genomgående förbättras.


Baldeka är en del

av Svenheim gruppen: Läs mer

 

 

Vår kompetens och kvalitet på arbete är bekräftad: Läs mer