ERGONOMI

 

FLEKSIBLE OG ERGONOMISKE LØSNINGER, HØY PRODUKSJONSKVALITET OG ET HELHETLIG BILDE, ER NØYAKTIG DET DU ER UTE ETTER.


 

MILJØMESSIGE ASPEKTER

 

DESIGNEN, PRODUKTENE OG TJENESTENE IMØTEKOMMER PRINSIPPER FOR SOSIAL, ØKONOMISK OG ØKOLOGISK BÆREKRAFT.

 

  
SKREDDERSYDD DESIGN
    
VI ER FORPLIKTET TIL Å SKAFFE TIL VEIE SKREDDERSYDDE MØBLER AV HØYESTE KVALITET FOR Å IMØTEKOMME VÅRE KUNDERS BEHOV FOR MODERNE DESIGN.

Baldeka er en del av 

Svenheim-gruppen

Få vite mer

 

 

Våre kvalifikasjoner og arbeidskvalitet bekrefter: Få vite mer